sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CTTTg trên phạm vi toàn tỉnh An Giang kể từ 0 giờ ngày 07/9/2021

Sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CTTTg trên phạm vi toàn tỉnh An Giang kể từ 0 giờ ngày 07/9/2021

05/09/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 05/9/2021, BCĐ phòng chống dịch bệnh covid-19 đã ban hành công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó: 

1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến 0 giờ ngày 07/9/2021 theo tinh thần công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh.

2. Thống nhất chủ trương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CTTTg ngày 27/3/2020 của Thủ trướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 07/9/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

 

Giao Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình, dịch bệnh thực tiễn tại địa phương quyết định và tự chịu trách nhiệm việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể với cấp độ cao hơn, phù hợp theo từng khu vực.

Đối với các xã, phường, thị trấn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, cần tiến hành khoanh vùng nhanh, có giải pháp quản lý chặt chẽ, không để “chặt ngoài, lỏng trong”, quyết liệt và xử lý triệt để ổ dịch. Tăng cường chỉ đạo thiết lập, giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, phát huy vai trò của người dân, hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản trong công tác phòng chống dịch tại từng khóm ấp; xác định xã phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trên mặt trận phòng chống dịch. 

 

3. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch cụ thể của từng địa phương và tự chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; gửi Kế hoạch về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) chậm nhất ngày 07/9/2021 để quản lý, kiểm tra và tăng cường chỉ đạo kịp thời. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.

 

4. Các biện pháp áp dụng chung trong tỉnh:

 

a) Tiếp tục thực hiện “giới nghiêm” trong phạm vi toàn tỉnh sau 18h00 đến 5h00 sáng hôm sau.

 

b) Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan không quá 30%, người ở nhà phải làm việc trực tuyến và không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân tự vệ…).

 

c) Tiếp tục thực hiện việc hạn chế ra đường, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang; làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

 

d) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được hoạt động kinh doanh theo hình thức bán mang đi hoặc giao hàng tại nhà, không được phục vụ tại chỗ; đảm bảo khoảng cách 2,0 mét khi tiếp xúc và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

 

e) Tiếp tục áp dụng phát phiếu đi chợ 03 lần/tuần đối với mọi người dân.

 

Các chợ truyền thống tiếp tục giảm quy mô hoạt động, thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, có phân luồng ngõ ra, ngõ vào tại các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch.

 

Theo công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021

LNT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .