sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ

Hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ

28/10/2022 Sáng ngày 28/10/2022, Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Hướng dẫn các nội dung về triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định mới của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

 

 

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị, cùng đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông An Giang, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở tham dự.

 


 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trình bày tham luận về giới thiệu Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, các giải pháp thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

 

Ngày 04/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ

 

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

 

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai phát triển Cổng thông tin điện tử theo quy định tại khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. Trường hợp chưa đáp ứng, phải có kế hoạch chuyển đổi trong vòng 02 năm kể từ khi Nghị định số 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực. Trước hết, phải đặt đường liên kết để người dân sử dụng truy cập, tìm kiếm thông tin thuận tiện.

 

Rà soát các thủ tục hành chính trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để xác định và công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần (kèm theo lý do không cung cấp được toàn trình đối với từng dịch vụ trong danh mục) trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh xong trước ngày 18/10/2022.

 

Kết nối toàn diện, triệt để Cổng thông tin điện tử và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC) để thực hiện đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước.

 

Bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định tại Chương IV của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến được liên tục, hiệu quả./.

 

Phương Linh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }