sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng đẩy lùi Covid-19

Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng đẩy lùi Covid-19

28/08/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 27/8/2021, Đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang đã viết thư kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng đẩy lùi Covid-19”.

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .