sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

18/07/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Sáng ngày 17/7/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2024 – 2025 và định hướng phát triển trong giai đoạn 2026 – 2030. Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị. Ảnh: nhuxuan.thanhhoa.gov.vn

 

Dự hội nghị tại điểm cầu An Giang có đồng chí Nguyễn Sĩ Lâm – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Ủy viên Thường trực phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2021 - 2023) và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn đến năm 2025. Theo đó, đến nay cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 11,3% so với cuối năm 2020); 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cả nước có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới. Có 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 5 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cả nước có 63/63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đến tháng 7/2023, cả nước có 9.852 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của 5.069 chủ thể. Trong đó, có 66,9% sản phẩm 3 sao, 32,2% sản phẩm 4 sao, 0,6% sản phẩm tiềm năng 5 sao.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu An Giang, Ảnh: Huỳnh Anh

 

Tại tỉnh An Giang, trong 02 năm (2021 - 2022) và 06 tháng đầu năm 2023, có thêm 14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Luỹ kế đến nay, có 03 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 71/110 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 08 ấp tại các xã biên giới, xã khó khăn trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới”; 88 sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” từ 3 sao trở lên; bình quân toàn tỉnh đạt 16,5 tiêu chí/xã. Triển khai mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1) theo Quyết định số 969/QĐ-BNN-VPĐP ngày 16/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; trong đó, mô hình xã nông thôn mới thông minh Thoại Giang là một trong chín mô hình được lựa chọn thí điểm trên toàn quốc. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thoại Sơn, UBND xã Thoại Giang, VNPT An Giang xây dựng kế hoạch và lập dự trù kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2023. Toàn tỉnh cũng đã huy động được hơn 22.950 triệu đồng để phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng các sản phẩm OCOP. Giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 16 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 46 ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới đạt chuẩn bộ tiêu chí ấp nông thôn mới; có thêm 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh các nội dung: Giải pháp huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới; phát triển các sản phẩm OCOP; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới …/.
 

Thiên Nhi - Huỳnh Anh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }