sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang – Tăng cường công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn

An Giang – Tăng cường công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn

23/05/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) – Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ảnh minh hoạt - Các trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Tính đến tháng 5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 08 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp của các đơn vị đã góp phần chuyển tải nhiều thông tin bổ ích đến người đọc, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp: trích dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí phải đúng quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, có văn bản chấp thuận trích dẫn nguồn tin của cơ quan báo chí; thể hiện đường dẫn để truy cập tin, bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các báo; nội dung thông tin đăng tải phải đúng tôn chỉ, mục đích của giấy phép.

2. Rà soát lại thời hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đã cấp, nếu đã hết hạn đề nghị làm hồ sơ, thủ tục cấp lại theo quy định.

3. Rà soát lại tên miền đang sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp, nếu không phải tên miền “.vn” đề nghị thay đổi tên miền và làm hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin trong giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

4. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông (nếu có); Nội dung báo cáo theo mẫu số 03 của Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguồn: Công văn số 665/STTTT-TTBCXB ngày 12/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang

Quách Vân

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }