sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

14/03/2022 Sở TTTT AG - Trong thời gian qua, hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội đã có chuyển biến tích cực sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông quyết liệt chấn chỉnh lĩnh vực này.

 

ảnh minh họa – nguồn: mic.gov.vn

 

Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 đến nay, tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội có dấu hiệu gia tăng trở lại, trong đó nổi bật là các biểu hiện sau: Thiết kế giao diện, chuyên mục như báo điện tử; một số trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất tin, bài dưới dạng các bài phóng sự điều tra (nhiều kỳ) hoặc đăng tải thông tin thiếu căn cứ, sai lệch, không thuộc phạm vi nội dung thông tin được phép cung cấp, chia sẻ theo quy định trong giấy phép, nhằm mục đích nhũng nhiễu người dân, tổ chức, doanh nghiệp; một số trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội dẫn nguồn từ báo điện tử nhưng không gỡ bài khi báo gốc đã gỡ nhằm mục đích buộc cơ quan, doanh nghiệp được đề cập trong bài viết phải đổi quảng cáo, chi tiền... mới chịu gỡ bài.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội, trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường sử dụng công nghệ để đo kiểm, rà quét, đánh giá hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trong đó tập trung giám sát và phát hiện những sai phạm liên quan đến việc đăng tải nội dung thông tin, mục đích và phạm vi cung cấp dịch vụ, các dấu hiệu “báo hóa”…, để nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội thực hiện một số nội dung sau:

 

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các đơn vị có liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội có trụ sở hoạt động tại địa phương. Xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật (áp dụng các biện pháp tạm dừng tên miền, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động, tịch thu phương tiện vi phạm...), đặc biệt là các hành vi hoạt động không đúng nội dung thông tin và phạm vi cung cấp thông tin trong giấy phép đã được cấp, hành vi lợi dụng trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội để hoạt động như báo điện tử, tạp chí điện tử, hành vi tái phạm nhiều lần.

 

Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; thực hiện đúng các quy định tại giấy phép đã được cấp; không tự sản xuất tin, bài báo chí, không tổng hợp, chia sẻ thông tin ngoài phạm vi, lĩnh vực được quy định trong giấy phép./.

 

Nguồn: CV số 841/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 10/3/2022 của Bộ TT&TT

Tin: Thành Nhơn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }