sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang

30/05/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 25/5/2023 thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang với mục tiêu xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh giúp tăng hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ trên cơ sở hướng tới lợi ích của người dân làm trung tâm; góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, đảm bảo đến cuối năm 2025, tỉnh An Giang có ít nhất 04 mô hình xã nông thôn mới thông minh.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các giải pháp đặt ra đó là đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dữ liệu số, trong đó tập trung đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao, hạ tầng mạng di động 4G/5G, hạ tầng kết nối Internet, hạ tầng kết nối IoT,… đến cấp xã, ấp và đẩy mạnh triển khai các phần mềm ứng dụng, nền tảng số dùng chung với cấp huyện, cấp tỉnh. 

Song song đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông qua công tác truyền thông bằng các hình thức phong phú, đa dạng, đồng thời phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới thông minh gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức các buổi hội nghị, các đợt tập huấn về kiến thức chuyển đổi số, khả năng tiếp cận thông tin, các ứng dụng công nghệ,… cho người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức kinh tế hợp tác, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội.

Cạnh đó, triển khai các mô hình xây dựng xã nông thôn mới thông minh trên 03 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số; theo đó, nghiên cứu triển khai thí điểm một số mô hình như: Mô hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (thông qua hệ thống chatbot, tổ công nghệ số cộng đồng, …); Mô hình hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai thác thông tin trên cổng thông tin điện tử cấp xã, các ứng dụng công nghệ số, các nền tảng số; Mô hình mỗi cán bộ cấp xã, ấp là một công dân số tiêu biểu có kiến thức, năng lực, có trình độ về công nghệ thông tin; sử dụng thành thạo các ứng dụng kỹ thuật số trong quản lý và điều hành công việc; Mô hình camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Mô hình phân tích dữ liệu phục vụ quản lý điều hành địa phương kết nối liên thông cấp huyện, cấp tỉnh; Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt trong các hoạt động giao dịch, thương mại; Mô hình trợ lý ảo, trải nghiệm không gian số trong công tác quảng bá, du lịch, xúc tiến thương mại, … cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã; Mô hình trải nghiệm công nghệ số để đào tạo, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin cho người dân; Mô hình đào tạo STEM về công nghệ số (CNTT, Robotics, tự động hóa, ...) cho học sinh; Mô hình dịch vụ thông minh theo thế mạnh của xã về lĩnh vực trọng yếu như Y tế, Giáo dục, Môi trường, Văn hóa, Du lịch, Nông nghiệp…để thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số nông thôn và xây dựng xã hội số, hướng tới hình thành công dân số.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời xử lý./.


Nguồn: Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 25/5/2023
 

TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }