sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban đón công dân đang sinh sống tại các tỉnh, thành đang có dịch trở về địa phương

An Giang: Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban đón công dân đang sinh sống tại các tỉnh, thành đang có dịch trở về địa phương

21/09/2021 Sở TT&TT AG - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương.

 

Ban Tổ chức do Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban. Phó Trưởng Ban gồm: Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh; Ông Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Võ Nguyên Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế.

 

Các thành viên gồm: Ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Đinh Minh Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch đón Công dân tỉnh An Giang đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, thuộc nhóm đối tượng ưu tiên theo Thông báo số 83-TB/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: người trên 65 tuổi; phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; trẻ em dưới 15 tuổi, học sinh về nhập học, người đi khám, chữa bệnh. Tất cả nhóm trên không thuộc đối tượng F0, F1.

 

Đồng thời, thành lập các Tiểu ban giúp việc trong triển khai thực hiện kế hoạc; Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương hỗ trợ, các đối tượng ưu tiên theo quy định, đang có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương và cam kết thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; Vận động các đơn vị, tổ chức, các mạnh thường quân ủng hộ các nguồn lực cho công tác đón công dân trở về địa phương và gói an sinh xã hội sau khi trở về địa phương.

 

Các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp Trưởng ban và phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban trong việc chỉ đạo triển khai đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh thành có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương. Các thành viên Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để phục vụ cho quá trình hoạt động, đồng thời sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan nơi công tác trong chỉ đạo, điều hành hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có) do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

 

Bên cạnh đó, thành lập 4 Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức trong triển khai Kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh/thành đang có dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở về địa phương như: Tiểu ban tiếp nhận và xét duyệt; Tiểu ban an toàn phòng, chống dịch COVID-19; Tiểu ban an ninh và đón công dân; Tiểu ban hậu cần – an sinh xã hội.

 

Trưởng các Tiểu ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của tiểu ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Tổ chức, UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch đề ra (các Tiểu Ban cần xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định); kịp thời báo cáo tình hình về công tác triển khai kế hoạch và đề xuất các biện pháp cần triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Các thành viên Tiểu ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được giao sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để phục vụ cho quá trình hoạt động, đồng thời sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan nơi công tác trong chỉ đạo, điều hành hoạt động.

Tin HY

Nguồn QĐ số 2114/QĐ-UBND ngày 14/9/2021

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .