sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Phát hành Bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát hành Bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

24/05/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và thiết thực phục vụ nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu biên tập và xuất bản Bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ sách bao gồm 11 cuốn, như sau:

 

Ảnh nguồn: tulieuvankien.dangcongsan.vn

 

1. Bộ sách Vang vọng lời nước non - 12 tập; 

2. Hồ Chí Minh và tác phẩm "Ngục trung nhật ký"; 

3. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước (4 ngôn ngữ: Tiếng Việt - Anh - Nga - Trung); 

4. Vào cõi Bác xưa; 

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta; 

6. Nửa thế kỷ thơ văn Hồ Chí Minh; 

7. Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại; 

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc; 

9. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà; 

10. Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập; 

11. Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.

Bộ sách là kho tư liệu quý, phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu, học tập và tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đông đảo độc giả trong nước và bạn bè quốc tế./.

Nguồn: Công văn số 94/NXB ngày 17/5/2023 của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông

Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }