sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021

13/12/2021 SoTTTT AG- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang vừa được vinh danh là “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”năm 2021 tại Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2021”.

 

Chiều ngày 09/12/2021, tại thành phố Hà Nội,  Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng "Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards" năm 2021 (VDA 2021). Đây là giải thưởng quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp chỉ đạo nhằm tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

 

Đây là năm thứ 4, “Vietnam Digital Awards 2021” được tổ chức  dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với 4 hạng mục: Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu (25 đơn vị); Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc (11 đơn vị); Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc (11 đơn vị); Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng (6 đơn vị).

 

 

Tại VDA 2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang vinh dự là một trong số 11 đơn vị, và là cơ quan nhà nước duy nhất của khu vực miền Tây Nam Bộ đạt giải thưởng được vinh danh ở hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”.

 

Chuyển đổi số là tất yếu, đúng thời điểm hiện nay, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định chương trình chuyển đổi số là 1 trong 6 chương trình trọng điểm của tỉnh. Trên cơ sở Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở đã tham mưu UBND tỉnh An Giang ban hành Chương trình 553/CTr-UBND ngày 09/9/2021 về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Chương trình tập trung phát triển 03 trụ cột chính là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số, với mục tiêu xây dựng Chính quyền số tỉnh An Giang chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đảm bảo người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau, phù hợp với nhu cầu; Cơ quan nhà nước chỉ đạo, điều hành trên cơ sở dữ liệu thời gian thực; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tích cực trong triển khai thành công các nhiệm vụ được giao đặc biệt là Chương trình Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030./.

Phương Linh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .