sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Triển khai phần mềm quản lý di biến động của công dân ra vào vùng dịch.

An Giang: Triển khai phần mềm quản lý di biến động của công dân ra vào vùng dịch.

19/08/2021 Sở TT&TT AG – Ngày 13/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản chỉ đạo triển khai phần mềm quản lý di biến động của công dân ra vào vùng dịch, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung trên để cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiên sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân biết, thực hiện kê khai thông tin di biến động tại trang web http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; các lực lượng chức năng tham gia chốt kiểm soát dịch phối hợp chặt chẽ trong việc yêu cầu công dân khai thông tin di biến động. Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 13/8/2021.

 

 Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai phần mềm quản lý di biến động của công dân ra vào vùng dịch;đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo triển khai phần mềm nêu trên tại Công an các đơn vị, địa phương (đến tận các chốt kiểm soát dịch bệnh) để kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin công dân khai báo y tế bằng mã QR Code (hoặc phiếu khai báo y tế đối với công dân không có điện thoại thông minh) với thông tin trong Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

 

Thúy Hằng.

Nguồn: Công văn số 850/UBND-KGVX ngày 13/8/2021.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .