sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm

An Giang tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm

24/02/2023 Sở TTTT AG - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ông Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Kế hoạch 09/KH-BCĐ về công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội năm 2023.

 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Kế hoạch 09/KH-BCĐ về công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội năm 2023.

 

Theo đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm “nêu gương”, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh. Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa, với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

 

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Trong đó, đối với công tác truyền thông Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ngành, đoàn thể là thành viên và địa phương thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Tổ chức biên tập, đăng các tin, bài phản ánh khách quan, toàn diện về công tác phòng, chống tội phạm; tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và cách thức phòng ngừa, phát hiện cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật. Chú trọng tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, trong thanh thiếu niên, người lao động, học sinh, sinh viên,… Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, người có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư,… để phối hợp tuyên truyền cho phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau, đặc điểm của từng địa phương, từng lĩnh vực.

 

Tổ chức truyền thông phòng, chống tội phạm, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, đào tạo phù hợp với quy định hiện hành; tổ chức ký cam kết cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, dạy học chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, nhất là các vi phạm hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, mại dâm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ..; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm vào các chương trình, hoạt động tại khu công nghiệp cho đoàn viên công đoàn và công nhân lạo động; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, kết hợp xây dựng các quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mua bán người, mua bán trẻ em lồng ghép trong các hoạt động trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, đăng ký hộ tịch, quốc tịch…

 

Đối với công tác Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Phối hợp quản lý hiệu quả thông tin trên không gian mạng, kịp thời tuyên truyền, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự.

 

Đối với công tác an an ninh, trật tự địa bàn khu vực biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng triển khai quyết liệt các mặt công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên trên tuyến biên giới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn khu vực biên giới.

 

Song song đó, các sở, ngành là thành viên và địa phương thực hiện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động như: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; quản lý các hoạt động đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, văn hóa, du lịch, môi trường, xây dựng cơ bản, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đất đai, tài nguyên, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; quản lý hoạt động xuất nhập khẩu lao động,...

 

Mục tiêu của năm 2023, An Giang phấn đấu tiếp tục thực hiện các giải pháp kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so năm 2022. Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu tỷ lệ chuyển hóa thành công đạt từ 60% trở lên; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại. Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người nhiễm mới HIV và tử vong liên quan AIDS.

 

An Giang đẩy mạnh phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm trên cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, để có giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm theo phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm”, theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”; rà soát, bổ sung điều chỉnh, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phù hợp đặc điểm tình hình, địa bàn, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội./.

 

Nguồn: Kế hoạch số 09 /KH-BCĐ ngày 16/02/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh An Giang về công tác phòng, chống tội phạm,

HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội năm 2023

Phan Thanh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }