sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Đảm bảo an ninh lương thực đến năm 2030

An Giang: Đảm bảo an ninh lương thực đến năm 2030

06/08/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 22-7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy An Giang về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Mục tiêu đặt ra là xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả, đảm bảo sinh kế và thu nhập người nông dân làm ra lương thực và thực phẩm gắn với nâng cao chất lượng dinh dưỡng ; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, sản xuất an toàn; ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng nhanh khoa học công nghệ vào sản xuất; phát huy lợi thế của từng vùng, hình thành các vùng sản xuất tập trung, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển các sản phẩm đặc sản, đặc hữu, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP của địa phương trên địa bàn tỉnh; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

 

Sử dụng linh hoạt quỹ đất lúa về nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa, đáp ứng nhu cầu con người, chế biến, dự trữ và một phần xuất khẩu. Duy trì sản lượng lúa và các cây lương thực khác từ 3,0 đến 3,5 triệu tấn/năm. Nâng cao hiệu quả sản xuất trên đất nông nghiệp, giữ ổn định diện tích đất trồng lúa, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích. đảo đảm an ninh lương thực phải gắn với đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; đảm bảo đủ nguồn cung lương thực có chất lượng với tốc độ tăng sản lượng cao hơn tốc độ tăng dân số. Đảm bảo nông dân ở các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung quy mô lớn có lãi bình quân trên 35% so với giá thành sản xuất; thu nhập cho người dân nông thôn đến năm 2030 cao hơn 2 lần so với hiện nay.

 

Bảo đảm lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân, khả năng tiếp cận lương thực, thực phẩm cho người dân, đặc biệt là nhóm người yếu thế như người nghèo, vùng sâu, vùng xa; Đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng với khẩu phần ăn cân đối, giảm tỷ trọng sử dụng gạo, tăng sử dụng thịt, sữa, trứng, cá, rau, quả các loại góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đặc biệt là trẻ em tuổi học đường. Nâng cao mức tiêu thụ calo lên trên 2.500 Kcal/người/ngày; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi thể thấp còi còn dưới 19% và thể nhẹ cân còn dưới 10,5%; tỷ lệ béo phì của trẻ em dưới 05 tuổi ở nông thôn dưới 05% và thành thị dưới 10%.

 

Để thực hiện những mục tiêu trên, thời gian tới, tỉnh tập trung vào chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn quản lý phù hợp với tình hình của địa phương, cụ thể hóa các chủ trương và giải pháp thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực, tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân về đảm bảo an ninh lương thực trong tình hình mới. Trong đó, đổi mới cơ chế quản lý, xây dựng các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh lương thực, cơ chế, chính sách, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Đổi mới công tác tập huấn, tuyên truyền và đào tạo theo hướng tập trung đào tạo, tập huấn TOT; xây dựng các chương trình, chuyên đề, chuyên mục qua báo, đài, cung cấp tài liệu kỹ thuật chung cho cơ sở; tăng cường phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố, Đài phát thanh xã, phường, thị trấn để phổ biến kiến thức cho nông dân….

 

Phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm theo hướng tập trung quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó lựa chọn ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ phù hợp theo yêu cầu sản xuất và thị trường; chuyển giao ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi; Ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện canh tác, thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức hình thành các mô hình sản xuất theo chuỗi, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giới thiệu và xây dựng thương hiệu một số sản phẩm đặc sản và sản phẩm tiêu biểu vùng miền.

 

Nâng cao khả năng và quyền tiếp cận của người dân đối với lương thực, thực phẩm an toàn đảm bảo dinh dưỡng, cụ thể đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống hạ tầng (đường giao thông, các công trình thủy lợi,…) phục vụ sản xuất, thương mại lương thực, thực phẩm, đặc biệt là hệ thống kho dự trữ, bảo quản, lưu thông, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận lương thực, thực phẩm trong mọi tình huống, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Định hướng, giáo dục người dân trong việc thay đổi hành vi tiêu dùng, nâng cao ý thức việc lựa chọn mua thực phẩm cần chú ý lượng Calori trong sản phẩm, tránh tiêu thụ thừa dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì đặc biệt ở trẻ nhỏ. Xây dựng nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng phù hợp với người Việt Nam.

 

Đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, tăng cường khâu liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu để tạo điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật và tăng hiệu quả kinh tế, chú trọng xây dựng, đăng ký các nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa, có chứng nhận, gắn tem điện tử cho nông sản. Phát triển các sản phẩm gắn với Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP); tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng các hình thức liên kết theo hướng chặt chẽ, chú trọng những sản phẩm nông nghiệp địa phương có hàm lượng chế biến sâu, gia tăng giá trị sản phẩm; tiếp tục quảng bá, xúc tiến thương mại, nhất là trên các sàn giao dịch điện tử, hội chợ thương mại, đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước, hướng đến xuất khẩu các sản phẩm OCOP.

 

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh lương thực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh lương thực.

 

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 phải được tiến hành đồng bộ gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ giải pháp và triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, xác định công tác bảo đảm an ninh lương thực là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Tin HY

Nguồn KH số 447 /KH-UBND ngày 22/7/2021

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .