sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Các nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên hệ thống thông tin cơ sở

Các nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên hệ thống thông tin cơ sở

18/02/2023 Sở TTTT AG - Ngày 10/02/2023, Cục Thông tin cơ sở đã ban hành Công văn đề nghị Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các loại hình thông tin cơ sở khác tập trung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên hệ thống TTCS,

Cụ thể:

 

1. Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ:

Tuyên truyền Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 299/KH-BTTTT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai nhiệm vụ tại Mục III.8 Quyết định 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 và Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” (Đề án 12) giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

 

[Tội phạm trên không gian mạng ngày càng tinh vi] - Ảnh nguồn: tiengchuong.chinhphu.vn

 

Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; ý thức sử dụng thông tin trên Internet của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ để tự mình sàng lọc những nội dung xấu, khai thác những thông tin có lợi phục vụ nhu cầu học tập, thông tin giải trí lành mạnh; Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị, đồng thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

 

2. Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ:

Tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Báo cáo số 93/BC-BCĐ ngày 24/01/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người năm 2022;

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm với hoạt động phát thanh, truyền hình, các chương trình văn hóa, nghệ thuật; định hướng dư luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời biểu dương, khen ngợi, khích lệ các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm./.

 

Nguồn: Công văn số 85/TTCS-TQ ngày 10/02/2023 của Cục Thông tin cơ sở

Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }