sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

29/07/2021 Sở TT&TT AG - Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai trong năm 2021, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra song hành với việc triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ..

 

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã Chỉ thị toàn ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm  về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

 

Theo đó, Bộ trưởng đã chỉ thị rõ các nhiệm vụ đối với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Viễn thông - Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ; Cục Bưu điện Trung ương; Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Tần số Vô tuyến điện; Cục Thông tin cơ sở; Trung tâm Thông tin, Báo VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Các Sở Thông tin và Truyền thông; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam.

 

Bộ trưởng chỉ thị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), ưu tiên sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình, các ứng dụng họp, hội nghị trực tuyến để tổ chức các cuộc họp, hội nghị kiểm tra liên quan đến công tác PCTT&TKCN; Xây dựng và tổ chức triển khai phương án PCTT&TKCN năm 2021 sát với tình hình thực tế. Đặc biệt chú trọng đến những trường hợp thiên tai xảy ra bất thường với cường độ mạnh ngoài dự báo hay siêu bão, lũ lớn, ngập sâu kéo dài nhiều ngày... Vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” để dự trù lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện; Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị, ban hành cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị, doanh nghiệp; Tổ chức nghiêm chế độ trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão năm 2021. Theo dõi sát diễn biến của thiên tai, tiếp nhận kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cộng đồng triển khai thực hiện pháp luật về PCTT. Nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai, biện pháp phòng tránh; phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống các loại hình thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân.

 

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông: Xây dựng kế hoạch và xem xét việc triển khai, diễn tập công tác PCTT, đảm bảo thông tin liên lạc trong năm 2021 với quy mô, thời điểm phù hợp với yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão, lũ lớn phù hợp với tình hình thực tiễn năm 2021, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông; Chỉ đạo các đơn vị thành viên, chi nhánh tại các tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu về đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành PCTT&TKCN của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp tại địa phương; tăng cường trang bị hệ thống thông tin liên lạc tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong mùa mưa bão; Tiếp tục thực hiện chủ trương ngầm hoá mạng ngoại vi; nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy, cột ăng ten, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. Tại các khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra thiên tai, ưu tiên đầu tư nâng cấp trạm thu phát sóng vô tuyến kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV. Báo cáo danh sách các trạm thu phát sóng di động kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV về Cục Viễn thông; Tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác PCTT&TKCN; kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng trang thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện và các thiết bị dự phòng sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành PCTT&TKCN;  Xây dựng phương án sử dụng chung hạ tầng tại những vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra thiên tai; Xây dựng phương án sẵn sàng chuyển vùng dịch vụ di động tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai khi có yêu cầu; trước mỗi cơn bão lớn, lập danh sách các thuê bao trong khu vực có thể bị ảnh hưởng để sẵn sàng tổ chức nhắn tin khi có yêu cầu; Trong quá trình tổ chức ứng cứu, khôi phục thông tin do thiên tai gây ra, các doanh nghiệp đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của cán bộ, nhân viên tại hiện trường và trang thiết bị kèm theo.

 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả lên Bộ trưởng.

Nguồn: Chỉ thị số 43/CT-BTTTT, ngày 27/7/2021

DHV

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .