sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Triển khai cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Triển khai cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

01/11/2021 Sở TT&TT AG - Trước những diễn biến hết sức phức tạp về tình dịch COVID-19 trong tỉnh thời gian gần đây, nhằm giảm tải hệ thống giường bệnh, nhân lực y tế, các tổ chuyên môn, an ninh trật tự, phục vụ hậu cần,… tại các Cơ sở điều trị COVID-19 trong tỉnh,..

 

để tập trung nguồn lực điều trị người mắc bệnh COVID-19 ở mức độ nhẹ, trung bình và nặng có hiệu quả, vẫn đảm bảo được mục tiêu điều trị thành công các trường hợp mắc COVID-19; song song với việc triển khai Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trong điều trị các trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng, mức độ nhẹ trong cộng đồng của Bộ Y tế tại An Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa chấp thuận chủ trương triển khai cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu chứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, giai đoạn đầu triển khai thí điểm tại Thành phố Long Xuyên, Thành phố Châu Đốc và Thị xã Tân Châu; Có thể triển khai thí điểm tại các địa phương có bùng phát dịch khi các cơ sở thu dung điều trị F0 tại đây không đảm bảo các điều kiện cách ly điều trị.

 

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, đảm bảo các yêu cầu về điều kiện tổ chức cách ly điều trị, về thân nhân ở cùng nhà, về giám sát… theo quy định.

 

Nguồn: Văn bản số 5845/VPUBND-KGVX, ngày 30/10/2021

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .