sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

An Giang: Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

29/09/2022 Sở TTTT AG - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn số 1091/UBND-KTN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

 

Theo đó, nhằm tiếp nối chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” đã được phát động tại Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Nguồn: https://monremedia.vn

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ điều kiện thực tế thực hiện tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý. Chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn, phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch…

 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tăng cường nâng cao nhận thức về thực hiện trách nhiệm của các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan.

 

Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo kế hoạch, các nội dung tổ chức tuyên truyền, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường theo yêu cầu bao gồm: tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới Luật cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, xã; các doanh nghiệp và cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp; các hội viên; người dân trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công để tổng hợp, đề xuất…

 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang, các hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự,…về các hoạt động bảo vệ môi trường để người dân hiểu và thực hiện tốt; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2022 là dịp tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường…; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí. Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn có tên tiếng Anh là Clean Up the World (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm) và đã phát triển quy mô sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

 

Trailer Tuyên truyền Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022

( https://youtu.be/ImlE22V34jo )

 

Các khẩu hiệu tuyên truyền trong chiến dịch này là: Tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp; Môi trường hôm nay; Cuộc sống ngày mai; Môi trường là cuộc sống; Cuộc sống là môi trường; Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn; Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội; Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình; Chúng ta cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu.

 

Nguồn:

1. Công văn số 1091/UBND-KTN ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh An Giang về V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh;

2. Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang;

3. Thông tin, tài liệu truyền thông của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monre.gov.vn/;  Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn

Phan Thanh

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }