sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn An Giang – Từ Đại hội đến Đại hội”

Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn An Giang – Từ Đại hội đến Đại hội”

05/07/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Công đoàn An Giang – Từ Đại hội đến Đại hội”. - Cuộc thi sẽ được tổ chức bắt đầu lúc 06 giờ, ngày 01/7/2023 và kết thúc lúc 23h59, ngày 30/7/2023.

 

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi là Đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (gọi tắt là đoàn viên, người lao động) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Địa chỉ tổ chức thi là https://ldld.angiang.gov.vn; Người tham gia dự thi chọn vào banner biểu tượng cuộc thi để vào hệ thống tham gia thi.
Ngân hàng câu hỏi sẽ có 50 câu hỏi được phần mềm trộn ngẫu nhiên, trong mỗi lần thi có 20 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ; trong mỗi câu hỏi ban tổ chức đưa ra từ 3 hoặc 4 đáp án và chỉ có duy nhất 01 đáp án đúng, câu hỏi phụ là câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia dự thi. Thời gian làm bài của mỗi lần thi 15 phút; Mỗi người dự thi được tham gia tối đa 02 lần; khi dự thi quá số lần quy định, hệ thống sẽ tự động thông báo hết lượt tham dự. 

Nội dung cuộc thi là lịch sử phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Truyền thống công nhân và Công đoàn tỉnh An Giang; Ý nghĩa của Tháng công nhân do Công đoàn tổ chức; Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015.

Kết thúc Cuộc thi, trên cơ sở dữ liệu của hệ thống, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trích xuất và chọn tập thể (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) có số người dự thi nhiều để khen thưởng và chọn các cá nhân dự thi có số điểm cao để thưởng:

01 giải tập thể dành cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số lượng đoàn viên tham gia dự thi nhiều nhất, nếu số lượng đoàn viên bằng nhau thì xét đến kết quả dự thi, tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải.

Giải cá nhân (dành cho người dự thi) gồm: 01 Giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng/giải; 02 Giải nhì: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, kèm theo tiền thưởng 800.000 đồng/giải; 03 Giải ba: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, kèm theo tiền thưởng 600.000 đồng/giải; 20 giải khuyến khích: Tiền thưởng 400.000 đồng/giải.

Để cuộc thi đạt yêu cầu, mục đích đề ra, đề nghị các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia, tuyên truyền vận động nhiều người tham gia. Trong quá trình dự thi, nếu phát hiện vấn đề nào chưa hợp lý cần góp ý với Liên đoàn Lao động tỉnh điều chỉnh kịp thời.

Trong một số trường hợp, Ban Tổ chức cuộc thi có quyền xác minh để xác định người dự thi đúng đối tượng theo Kế hoạch số 680/KH-LĐLĐ, ngày 14/6/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn An Giang – Từ Đại hội đến Đại hội” và Thể lệ này. Nếu phát hiện thí sinh dự thi vi phạm Thể lệ thì Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả dự thi của thí sinh đó. 


Nguồn: Kế hoạch số 680/KH-LĐLĐ ngày 14/6/2023
 

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }