sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Kết quả Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 – 2021

Kết quả Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 – 2021

20/12/2021 Sở TT&TT AG - Ban Tổ chức Cuộc thi Thông báo kết quả Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 – 2021 (sau đây gọi là Cuộc thi).

 

Cuộc thi chính thức được phát động ngày 18/5/2020, thời gian kết thúc nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/3/2021, bao gồm các thể loại: Ký văn học; bài ca cổ; nhiếp ảnh; bài phản ánh; bài viết về gương người tốt việc tốt; phóng sự truyền hình; phóng sự phát thanh; câu chuyện truyền thanh.

 

Sau 02 năm phát động, Cuộc thi ghi nhận được 1.723 tác phẩm dự thi ở các thể loại, loại hình (báo in, báo điện tử 1.242 tác phẩm; truyền hình và phát thanh 244 tác phẩm, văn học nghệ thuật 237 tác phẩm). Ban Tổ chức đã chấm chọn và trao giải 88 tác phẩm, bao gồm 9 giải A, 10 giải B, 19 giải C và 50 giải Khuyến khích và 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác truyên truyền, quảng bá Cuộc thi.

 

Cuộc thi đang ngày càng khẳng định ý nghĩa và sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành dấu ấn riêng, là giải pháp quan trọng, góp phần tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình; cổ vũ và động viên các cấp các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn. Công tác phát động và tuyên truyền được quan tâm thực hiện sâu rộng, thu hút được nhiều cá nhân, tập thể tham gia.

 

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường Vụ Tỉnh ủy phát động Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 – 2023. Sau Cuộc thi, lựa chọn một số tác phẩm đạt giải cao tham dự Cuộc thi Sáng tác, quảng bá của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Nguồn: Báo cáo số 152-BC/BTGTU ngày 09/12/2021

TN

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .