sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

26/08/2022 Sở TTTT AG - Ngày 15-8, UBND tỉnh ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh.

 

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

 

Theo đó, mốc thời gian cụ thể như sau:

 

Nội dung

Mầm non

 

Tiểu học

 

THCS và THPT

 

THCS và THPT  

(hệ GDTX)

Tuần lễ

tựu trường

Từ thứ Hai

29/8/2022 đến thứ Tư, 31/8/2022

Từ thứ Hai

29/8/2022 đến thứ Tư 31/8/2022

Từ thứ Hai

29/8/2022 đến thứ Tư 31/8/2022

Từ thứ Hai

29/8/2022 đến thứ Tư 31/8/2022

Khai giảng

Thứ Hai

05/9/2022

Thứ Hai

05/9/2022

Thứ Hai

05/9/2022

Thứ Hai

05/9/2022

Bắt đầu học kỳ I

Thứ Hai

05/9/2022

Thứ Hai

05/9/2022

Thứ Hai

05/9/2022

Đơn vị

quyết định

Kết thúc học kỳ I

Thứ Sáu

06/01/2023

Thứ Sáu

06/01/2023

Thứ Bảy  07/01/2023

Chậm nhất đến ngày 07/01/2023

Bắt đầu học kỳ II

Thứ Hai 09/01/2023

Thứ Hai 09/01/2023

Thứ Hai 09/01/2023

Đơn vị

quyết định

Kết thúc học kỳ II

Thứ Sáu 19/5/2023

Thứ Sáu 19/5/2023

Thứ Bảy 20/5/2023

Chậm nhất đến ngày 20/5/2023

Tổng kết năm học

Trước ngày 31/5/2023

Trước ngày 31/5/2023

Trước ngày 31/5/2023

Trước ngày 31/5/2023

 

Trong năm 2022-2023, cần đảm bảo số tuần thực học, cụ thể giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); giáo dục thường xuyên có 32 tuần cho lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12 (mỗi học kỳ có 16 tuần) và lớp 6, lớp 7, lớp 10 có 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

HY

Nguồn QĐ số 2050/QĐ-UBND ngày 15/8/2022

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }