sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông cáo báo chí Lễ công bố Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Tịnh Biên

Thông cáo báo chí Lễ công bố Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Tịnh Biên

25/04/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 13 tháng 02 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh An Giang nói chung, thị xã Tịnh Biên nói riêng, đánh dấu những kết quả, nỗ lực trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị của tỉnh An Giang, mở ra nhiều cơ hội lớn cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã Tịnh Biên và tỉnh An Giang trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên.

Tải về:

Thông cáo báo chí Lễ công bố Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên (File .pdf)

Thông cáo báo chí Lễ công bố Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên (file .doc)

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }