sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

An Giang: tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

05/07/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vừa ban hành hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023).

 Theo đó, tuyên truyền về lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 94 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền, nhận diện đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, sai lệch, nói xấu, bôi nhọ tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh pháp luật cho phép ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn; học tập, quán triệt triển khai Chương trình hành động số 02/CTr-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn…; tuyên truyền, quán triệt triển khai chủ đề hoạt động công đoàn năm 2023 là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”.

Tùy theo điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, đúng quy định như: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ, cán bộ công đoàn qua các thời kỳ nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, với phương châm hướng về cơ sở và phục vụ cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình, truyền thanh cùng cấp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với những nội dung thiết thực tuyên truyền những kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn và tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các cấp công đoàn tập trung đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo kế hoạch được phân bổ. Đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú cho đảng xem xét kết nạp trong đợt 28/7; tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Nguồn: Hướng dẫn số 110/HD-LĐLĐ, ngày 28/6/2023

 

 

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }