sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

UBND tỉnh chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

UBND tỉnh chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

18/01/2022 Sở TT&TT AG - Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;..

thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; đồng thời, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

 

Ngày 05/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

 

Các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Nhâm Dần 2022 với tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội, không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán; hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao và tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

 

Chỉ đạo vệ sinh công sở, chỉnh trang đô thị, đường phố, chợ và các khu vực công cộng; phối hợp với các đoàn thể địa phương vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái; tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng COVID-19…, bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều vui Xuân, đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình. 

 

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngay từ những ngày đầu năm. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất - kinh doanh, công việc trở lại bình thường; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra.

 

Theo đó, UBND tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể việc phổ biến Chỉ thị này đến lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; các công ty, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện hiệu quả.

 

Nguồn: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022

LNT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }