sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021

Xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021

01/11/2021 Sở TT&TT AG - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 về việc công nhận xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021.

 

 

Theo đó, năm 2021, xã Tây Phú đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt 19/19 tiêu chí và 35/35 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã được nâng cao.

Đặc biệt xã đã ứng dụng tốt Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng với tỷ lệ văn bản đến và phát hành đều đạt trên 90%; Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và xử lý trên phần mềm đạt 100%; Xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 41,8%; Xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 100%.

 

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Tây Phú cần tiếp tục duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt, giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới nâng cao”.

 

Nguồn: Quyết định số 2498/QĐ-UBND  ngày 28/10/2021

TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .