sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Công bố Người phát ngôn

Công bố Người phát ngôn

27/07/2017 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang công bố thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của cơ quan

 

THÔNG BÁO

(Số 18/TB-STTTT ngày 26/5/2021)

 

Sở Thông tin và Truyền thông công bố người có thẩm quyền và trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở  để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

 

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông

Số điện thoại: 0979.805.807

Thư điện tử: nthai@angiang.gov.vn 

 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các đơn vị được biết.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

BBT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }