sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Sở Thông tin và Truyền thông Công khai ngân sách năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông Công khai ngân sách năm 2022

14/09/2022


 

STT

NỘI DUNG

TÀI LIỆU
1.

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (135/QĐ-STTTT ngày 13/9/2022)

Tải về

2.

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 

Tải về

3.

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2022 

Tải về

4.

Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (146/QĐ-STTTT ngày 26/9/2022)

Tải về

5.

Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (146/QĐ-STTTT ngày 26/9/2022)

Tải về

6.

Bổ sung kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (157/QĐ-STTTT ngày 13/10/2022)

Tải về

7.

Điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của đơn vị Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (158/QĐ-STTTT ngày 13/10/2022)

Tải về

8.

Bổ sung kinh phí tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang năm 2022 cho Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (176/QĐ-STTTT ngày 07/11/2022)

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP Sở TTTT

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }