sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

01/12/2021 Phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022 với chủ đề biến đổi khí hậu

Sở TT&TT AG - Vào năm 2021, Cuộc thi Viết thư quốc tế Viết thư quốc tế của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần thứ 50,.....

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .