sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

29/07/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cán bộ và Nhân dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các hoạt độn

Sở TTTT AG - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đang có chiều hư...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .