Xuất bản, báo chí
Quy trình cấp phép họp báo (12/09/2017)

Quy trình cấp phép họp báo

 

QUY TRÌNH CẤP PHÉP HỌP BÁO

 


1. Mục đích:
Nhằm quản lý tốt các thông tin mà tổ chức, đơn vị công bố đến cộng đồng thông qua các phương tiện truyền thông, buổi họp báo phải được Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức, đơn vị đó.

2. Phạm vi áp dụng:
Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc các cơ quan nhà nước khác của Việt Nam tại địa phương có nhu cầu tổ chức họp báo.

3. Văn bản pháp luật liên quan:
+ Luật báo chí số 03/2016/QH13 ngày 05 tháng 04 năm 2016. 103/2016ngày 05 tháng 04 năm 2016.
+ Nghị định 88/2022/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thành phần hồ sơ: đối với cơ quan tổ chức Việt Nam
Đơn đề nghị cho phép tổ chức họp báo (theo mẫu); 

5. Nội dung quy trình:
 Tổng thời gian quy trình: 24 tiếng sau  khi nhận hồ sơ hợp lệ .
a/ Quy trình xử lý bằng phiếu xử lý hồ sơ cấp giấy phép hoặc văn bản trả lời (đính kèm).
b/ Quy trình xử lý trên phần mềm Cinotec:

 

Tải mẫu trong file đính kèm

In

Tin liên quan