Xuất bản, báo chí
Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocoppy màu (12/09/2017)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocoppy màu

Responsive image
 QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÁY PHOTO MÀU


1. Mục đích: Cấp giấy chứng nhận đăng ký  máy photocoppy màu.

2. Phạm vi áp dụng: Trong tỉnh An Giang

3. Văn bản pháp luật liên quan:
a. Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. 
b. Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT 

4. Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị đăng ký sử dụng máy photocopy màu (theo mẫu);
Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính chuyển phát giấy phép nhập khẩu máy do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp; giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng máy, hợp đồng và hóa đơn mua máy, hoặc chứng từ thuê mua máy.
Đơn đề nghị chuyển nhượng đối với máy(đối với máy đã đăng ký sử dụng) của Sở Thông tin và truyền thông nơi đăng ký sử dụng máy đó. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Nội dung quy trình:
Tổng thời gian quy trình: 07 ngày sau  khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
a/ Quy trình xử lý bằng phiếu xử lý hồ sơ cấp giấy phép hoặc văn bản trả lời (đính kèm).
b/ Quy trình xử lý trên phần mềm Cinotec: Xem file đính kèm
 

 

In

Tin liên quan