Xuất bản, báo chí
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài cho cơ sở in của địa phương. (12/09/2017)

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài cho cơ sở in của địa phương.


QUY TRÌNH CẤP PHÉP IN XUẤT BẢN PHẨM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CƠ SỞ IN ĐỊA PHƯƠNG


1. Mục đích:
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài cho cơ sở in của địa phương.


2. Phạm vi áp dụng:
Trong tỉnh An Giang


3. Văn bản liên quan:
Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Nghị định số 195/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản


4. Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo mẫu quy định;
Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;
Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;
 Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;
Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


5. Nội dung quy trình: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
a/ Quy trình xử lý bằng phiếu xử lý hồ sơ cấp giấy phép hoặc văn bản trả lời (đính kèm).
b/ Quy trình xử lý trên phần mềm Cinotec:
 

In

Tin liên quan