sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

11/06/2021 Phát triển thương mại biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

Sở TT&TT AG - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển thương mại biên giới tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần đẩy mạnh lưu thông hàng hóa trong...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .