sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

12/04/2021 Công tác Thông tin và Truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 02/4/2021 đến ngày 09/4/

Sở TT&TT AG - Từ ngày 02/4/2021 đến ngày 09/4/2021, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang đã thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tr...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .