sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Công bố Người phát ngôn

Công bố Người phát ngôn

27/07/2017 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang công bố thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của cơ quan

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang công bố thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của cơ quan là :

 

 

Ông Trương Minh Thuần - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Số điện thoại: 0296 6.583.236

Email: tmthuan@angiang.gov.vn

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo cho các cơ quan, đơn vị được biết để tiện liên hệ và phối hợp trong quá trình công tác./.

 

BBT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .