sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thủ tục cấp, cấp lại giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử

Thủ tục cấp, cấp lại giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử

02/02/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 22/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 77/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Theo đó, cơ quan, tổ chức có nhu cầu hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính như sau: có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày ấn phẩm báo chí; có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam;…

 

Ngoài ra, cơ quan, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) cần đáp ứng các yêu cầu gồm: Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin; Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin; Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;…

 

Theo LuatVietNam

TQPhuc(st)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .