sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Chuyển đổi số tạo ra cơ hội cho sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương

Chuyển đổi số tạo ra cơ hội cho sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương

24/12/2019 (Sở TTĐT AG) - Sáng ngày 24/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đã tổ chức hội thảo "Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp". Đến dự có đông đảo các đại diện lãnh đạo doanh nghiệp bưu chính - viễn thông, điện lực, thuế và ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội thảo đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh sản xuất, thu hút đầu tư, thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa nền hành chính địa phương trong thời đại cách mạng số. Với sự ra đời và phát triển đột phá của những công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, Dữ liệu lớn, Blockchain,… cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang dẫn dắt chúng ta bước vào một hành trình mới - hành trình Chuyển đổi số. Do đó, chuyển đổi số được xem là xu thế, là tất yếu trong thời đại ngày nay.  

 

Việt Nam cũng có những chính sách, định hướng phát triển: xây dựng Đề án chuyển đổi số Quốc gia, năm 2019 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025.

 

Tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 về việc phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019 - 2025, định hướng 2030 nhằm thúc đẩy phát triển An Giang thành Đô thị thông minh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang - Trương Minh Thuần nhấn mạnh: đấy là “cơ hội cho tỉnh, cho các doanh nghiệp vượt lên”. Theo đó, Dữ liệu và công nghệ số, trong tương lai gần, sẽ thay đổi và cải biến mô hình và quy trình sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của toàn xã hội.

Hội thảo “Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp” năm 2019 được tổ chức  nhằm tạo cơ hội để các bên liên quan, bao gồm đơn vị cung ứng dịch vụ công, đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số, thanh toán điện tử và các cơ quan quản lý chuyên ngành.  

Tiếp đó, Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày tham luận khái quát về chính sách chuyển đổi số và giới thiệu Đề án An Giang điện tử. Tại Hội thảo này, đại biểu cũng được nghe các diễn giả trình bày, giới thiệu về các dịch vụ, sản phẩm chuyển đổi số, cũng như lộ trình thực hiện triển khai Đề án An Giang điện tử, lộ trình Chuyển đổi số; Tăng tỷ lệ thanh toán điện tử; Phát triển công nghiệp số, phát triển thương mại điện tử…  

Đồng thời thảo luận nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, và các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại như: ứng dụng công nghệ số thay đổi mô hình, quy trình, sản phẩm của các doanh nghiệp và có khả năng cạnh tranh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mọi người dân trong xã hội được cung cấp sự truy cập bình đẳng tới thông tin và dịch vụ số. Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện./.

Hữu Trực

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .