sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

An Giang: Tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

30/03/2021 Sở TT&TT AG - Sáng ngày 25/3/2021, đồng chí Lê Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao là 6.346.420 triệu đồng. Trong đó, Kế hoạch vốn các năm trước được kéo dài chuyển sang năm 2020 là 743.111 triệu đồng (Nguồn vốn ngân sách địa phương: là 168.354 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách trung ương: là 574.757 triệu đồng). Kế hoạch vốn năm 2020 là 5.603.309 triệu đồng. Trong đó, Kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là 4.780.535 triệu đồng, bao gồm: nguồn vốn ngân sách địa phương là 3.184.396 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương là 1.596.139 triệu đồng. Kế hoạch vốn nguồn ngân sách địa phương do Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 822.774 triệu đồng (nguồn vốn thu xổ số kiến thiết là 458.774 triệu đồng, nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh là 64.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất là 300.000 triệu đồng).

 

Có tổng cộng 58 chủ đầu tư có sử dụng các kế hoạch vốn năm 2020 (bao gồm vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài chuyển sang năm 2020). Kết quả giải ngân của các chủ đầu tư cụ thể như sau: Có 36 chủ đầu tư giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh (tỷ lệ giải ngân cao hơn 84,33%), gồm: 29 Sở, ban, ngành cấp tỉnh và 07 huyện, thị, thành. Có 22 chủ đầu tư giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh (tỷ lệ giải ngân thấp hơn 84,33%), gồm: 18 Sở, ban, ngành cấp tỉnh và 04 huyện, thị, thành.

 

Giá trị giải ngân vốn kế hoạch (bao gồm vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài chuyển sang năm 2020) từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/01/2021 là  5.352.067 triệu đồng, đạt 84,33% kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh giao và đạt 96,89% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao; So với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ giải ngân năm 2020 thấp hơn 4,24% kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh giao, nhưng cao hơn 7,00% nếu tính theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao; cao hơn 963.592 triệu đồng về giá trị tuyệt đối so với cùng kỳ, tương đương 21,9%.

 

Nhìn tổng thể, kết quả giải ngân các kế hoạch vốn năm 2020 đạt thấp hơn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh đặt ra là đạt 100%. Tuy nhiên, nếu so sánh kết quả giải ngân năm 2020 với năm 2019 thì kết quả đạt được rất đáng khích lệ. Kết quả này có được từ những nguyên nhân cơ bản như: sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh, mà đặc biệt là Thường trực UBND tỉnh, thông qua nhiều cuộc họp và các văn bản chỉ đạo với mục đích đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án; sự chủ động, tính trách nhiệm trong công tác phối hợp của các sở ngành có liên quan khi thực hiện công tác thẩm định, góp ý, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định; sự chủ động, linh hoạt của các cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước trong quá trình thực hiện thủ tục thanh, quyết toán các dự án; là sự quyết tâm hành động của các chủ đầu tư trong việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể là đôn đốc các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và lập thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành; bám sát công trình để nắm tiến độ, đồng thời nhanh chóng xử lý, hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

 

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân các kế hoạch vốn năm 2020 không đạt yêu cầu đặt ra. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như sau: Năm 2020 là năm cuối của kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, do đó Trung ương giao toàn bộ số vốn còn lại trong kế hoạch trung hạn cho Tỉnh, mặt khác, số vốn giao bổ sung trong năm cũng tăng khá lớn so với các năm trước từ nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn thu xổ số kiến thiết và vốn thu tiền sử dụng đất, dẫn đến việc kế hoạch vốn năm 2020 tăng rất nhiều so với các năm trước nên gây khó khăn trong việc thực hiện chỉ đạo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao; Thời điểm giao kế hoạch vốn bổ sung là ở 06 tháng cuối năm nên ảnh hưởng đến khả năng giải ngân do thời gian triển khai và thực hiện tương đối ngắn; Tại một số thời điểm trong năm, có một số chủ đầu tư có dấu hiệu buông lỏng, thiếu tập trung trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thể hiện qua việc một số dự án có giá trị giải ngân thấp rất thấp so với tỷ lệ giải ngân bình quân của tỉnh; Khâu bồi hoàn, giải phóng mặt bằng tiếp tục là nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cần giải phóng mặt bằng. Một số dự án triển khai chậm, thậm chí không thể triển khai do không có mặt bằng để thi công. Việc thực hiện chậm công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng chậm xuất phát từ các nguyên nhân như: (1) trình tự, thủ tục công tác bồi hoàn thường kéo dài do có nhiều bước và phải đảm bảo thời gian theo quy định; (2) việc thỏa thuận với các hộ dân thường gặp khó khăn do không thống nhất về giá bồi thường; (3) vẫn còn một số chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với các Sở ngành và địa phương để đề ra giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; Năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế ở khâu lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, đặc biệt là bước thiết kế ban đầu, cũng như hạn chế ở khả năng dự báo quy mô cần thiết của dự án, khả năng dự báo tiến độ thực hiện công tác bồi hoàn, dẫn đến việc khi triển khai thực hiện có một số dự án phải điều chỉnh thiết kế hoặc bổ sung hạng mục hoặc phải kéo dài thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện hợp đồng, qua đó làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án; Một số chủ đầu tư vẫn còn hạn chế ở khâu dự kiến khả năng sử dụng vốn trong năm, do đó khi đăng ký nhu cầu vốn của các dự án thì nhiều, nhưng triển khai thực hiện lại không sử dụng hết vốn; Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như: chưa tìm được vị trí xây dựng

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Phước ghi nhận, biểu dương các chủ đầu tư có thành tích hoàn thành tốt kế hoạch vốn được giao trong năm 2020; đồng thời, yêu cầu từng chủ đầu tư xem đây là một trong những giải pháp quan trọng “then chốt”, góp phần kích cầu, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021; tổ chức họp rút kinh nghiệm, tự rà soát các vướng mắc, có giải pháp khắc phục những hạn chế làm chậm giải ngân trong năm 2020, để có giải pháp phấn đấu giải ngân cao nhất có thể kế hoạch đầu tư công năm 2021; quan tâm rà soát việc đăng ký nhu cầu vốn cho chính xác; khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để khi có thông báo vốn sẽ triển khai ngay; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để có khối lượng, để giải ngân vốn; Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh; Phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách thực hiện nhiệm vụ triển khai dự án; Tổ chức kiểm tra tiến độ theo từng tuần; Rà soát các dự án không sử dụng hết vốn được phân bổ, báo cáo UBND tỉnh để chuyển sang dự án khác có nhu cầu vốn; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị cản trở, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi công, giải ngân vốn; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh kế hoạch kiểm tra các dự án, công trình thi công; Sở Tài chính quan tâm nhập tabmic để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện giải ngân vốn; ….

 

 

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen đối với 09 chủ đầu tư có thành tích hoàn thành tốt kế hoạch vốn được giao trong năm 2020 gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị; Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu, các huyện Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn, Tịnh Biên.

 

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .