sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Chào mừng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2020

Chào mừng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2020

24/04/2020 Sở TT&TT AG - Nhằm tri ân, tôn vinh các nhà sáng tạo, đồng thời nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò của Sở hữu trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lựa chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

 

Năm 2020, chủ đề kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh” đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, khẳng định và tôn vinh các giá trị của Sở hữu trí tuệ đối với cộng đồng cũng như vai trò của Sở hữu trí tuệ để đưa đến một tương lai xanh.

 

Theo WIPO, xác định một lộ trình để đến tương lai xanh là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Tất cả chúng ta đều chia sẻ thử thách này và mỗi người có một vai trò trong việc xây dựng một tương lai xanh. Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn lao và đa chiều, nhưng chúng ta có thể tạo ra một tương lai xanh vì chúng ta có trí tuệ, sự khéo léo và khả năng sáng tạo tập thể để đưa ra những cách thức mới hiệu quả hơn nhằm định hình một tương lai ít carbon, nhưng chúng ta phải hành động ngay.

 

Hãy cùng nhau khám phá vai trò của đổi mới sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ trong việc mở ra một con đường dẫn đến một tương lai xanh.

 

Nguồn CV: 424/SKHCN-QLCN

Nông Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .