sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Hướng dẫn tuyên truyền 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020)

Hướng dẫn tuyên truyền 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020)

13/07/2020 Sở TT&TT AG - Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn các cấp về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc

 

cũng như vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đến các cấp công đoàn trong tỉnh.

 

 

Theo đó, công đoàn các cơ sở thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về truyền thống lịch sử 91 năm xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam kết hợp các hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; Lồng ghép với các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân lao động, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền các chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Xây dựng thiết chế công đoàn”, với các phương thức hoạt động cụ thể, thiết thực để người lao động được “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; Tuyên truyền các đóng góp của đoàn viên công đoàn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, và vai trò của Công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

 

Các công đoàn cơ sở phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh, thông qua các hội thi, Ngày pháp luật,…để thực hiện tuyên truyền, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam./.

 

Nguồn: Hướng dẫn 41/HD-LĐLĐ ngày 07/7/2020

TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .