sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

21/03/2019 SoTTTT AG - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”.

 

(Ảnh minh họa)

Mục tiêu của Kế hoạch xác định nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng theo tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TTg của Chính phủ.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Trong từng giai đoạn, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo, Đài PTTH, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, cộng đồng xã hội trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù; kịp thời tuyên truyền, nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, có hiệu quả trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng xã hội đối với công tác tái hoà nhập cộng đồng; nắm chắc tình hình, số lượng người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn để phục vụ công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng ngừa tái phạm tội, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Bên cạnh đó, Các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù phù hợp với thành phần, giới tính, độ tuổi và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

 

Tin HY

Nguồn KH số 113/KH-UBND ngày 15/3/2019

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .