sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017

28/12/2018 SoTTTT AG - Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 là dịp để đánh giá, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Châu Đốc ...

 

SoTTTT AG - Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 là dịp để đánh giá, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Châu Đốc đã đạt được qua hơn 07 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc  gia xây dựng nông thôn mới.

 

Sẵn sàng cho Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lễ công bố thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 diễn ra vào lúc  08h00, ngày 02/01/2019, tại Quảng trường xã Vĩnh Tế - thành phố Châu Đốc.

Ảnh minh họa

Đến tham dự Lễ công bố có khoảng 413 đại biểu, gồm có lãnh đạo cấp Trung ương (Đ/c Trần Thanh Nam, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT – UVTT BCĐ TW; Đ/c Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh Văn phòng điều phối Trung ương; Đ/c Phương Đình Anh, Trưởng phòng nghiệp vụ, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương); Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách xây dựng NTM Châu Đốc; Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, xã, phường thành phố Châu Đốc; Báo, đài cấp trung ương và địa phương; các tổ chức, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng; đại diện người dân tại thành phố Châu Đốc.

 

Thành phố Châu Đốc có 7 đơn vị hành chính gồm 5 phường và 2 xã: Vĩnh Tế, Vĩnh Châu. Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đời sống người dân 2 xã được cải thiện, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh; các tuyến giao thông ấp liền ấp, xã liền xã, xe 2 bánh đi lại dễ dàng, xe ô tô về đến trung tâm xã. Bên cạnh đó, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ được đầu tư nâng cấp khang trang; hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi được kiên cố hóa; 100% hộ dân trên địa bàn 2 xã đều có điện và sử dụng nước sạch; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt mức cao; 2 xã không còn nhà dột nát, nhà trên sông, kênh rạch. Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân của người dân 2 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu đạt mức cao; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh.

 

Đến ngày 14/11/2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 1552/QĐ-TTg công nhận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017./.

 

Nguồn: KH số 823/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh

Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .