sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tăng cường triển khai ứng dụng Ipv6 trên mạng lưới dịch vụ cơ quan nhà nước

Tăng cường triển khai ứng dụng Ipv6 trên mạng lưới dịch vụ cơ quan nhà nước

27/05/2019 Năm 2019 có vai trò quan trọng khi là năm cuối thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Tính đến ngày 06/4/2019, tỉ lệ ứng dụng của Việt Nam đã đạt 32,37% với hơn 17 triệu người sử dụng IPv6, vượt kế hoạch năm 2019 (30%). Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ hai Đông Nam Á, thứ 06 Châu Á - Thái Bình Dương và thứ 09 thế giới (sau Bỉ, Mỹ, Ấn Độ, Đức, Malaysia, Hy lạp, Nhật Bản và Đài Loan) về mức độ ứng dụng triển khai IPv6. Việc tăng tốc, đẩy mạnh triển khai IPv6 trong khối cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số trong thời gian tới không chỉ hoàn thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch triển khai IPv6 trong năm 2019 mà còn góp phần phát triển bền vững mạng Internet Việt Nam nói chung cũng như phát triển hạ tầng CNTT chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong thế giới Internet vạn vật.

Nhằm đảm bảo mục tiêu chung quốc gia là “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với địa chỉ Ipv6 kể từ 2019”, đảm bảo kết nối Internet thông suốt, an toàn cho hệ thống mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các hoạt động triển khai ứng dụng Ipv6 trên mạng lưới, dịch vụ theo đúng lộ trình Kế hoạch hành động quốc gia về Ipv6.

Cụ thể, xây dựng đề án chuyển đổi Ipv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia về Ipv6 và kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, Ngành, địa phương, trong đó tập trung vào bổ sung hạng mục về Ipv6 trong các đề án ứng dụng CNTT; đưa yêu cầu hỗ trợ Ipv6 trong các hợp đồng thuê ngoài dịch vụ ứng dụng CNTT; khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối Internet phải bảo đảm các thiết bị có hỗ trợ công nghệ Ipv6.

Đặc biệt, việc đưa Ipv6 vào kế hoạch ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước là phục vụ cho việc phát triển chính phủ điện tử, thành phố thông minh đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng và đi đúng xu hướng công nghệ toàn cầu.

Ưu tiên thực hiện kích hoạt việc hỗ trợ Ipv6 trên Website chính và cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Triển khai chuyển đổi mạng lưới và dịch vụ sang hỗ trợ Ipv4/Ipv6, đặc biệt là triển khai Ipv6 trong hệ thống chính phủ điện tử và mạng lưới cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tin HY
Nguồn CV số 1541/BTTT-VNNIC ngày 17/5/2019

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .