sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (2011-2020)

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (2011-2020)

30/03/2021 (Sở TT&TT – An Giang) – Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (2011 – 2020).

Ngày 23/3/2021, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ về kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (2011 – 2020).

 

Theo đó, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả 10 năm (2011-2020) thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT với Bộ Tư lệnh BĐBP, đặc biệt giai đoạn 05 năm (2016-2020). Qua đó tìm ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, đề ra các mục tiêu, nội dung, giải pháp của chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2030; đồng thời khen thưởng và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”, Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp của hai Ngành.

 

Tại các địa phương có chương trình phối hợp, Ban Chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng căn cứ kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết của Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh BĐBP, báo cáo UBND tỉnh, phối hợp tổ chức thực hiện tổng kết tại địa phương mình trước ngày 01/5/2021; lập hồ sơ đề nghị Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia chương trình phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới đoạn 2011 – 2020.

 

Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị vào tháng 7/2021, tại thành phố Hà Nội. Đơn vị thực hiện: Cục Thông tin đối ngoại – Bộ TT&TT, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh BĐBP.

 

Nguồn: QĐ số 01/QĐ-BCĐ ngày 23/3/2021 của BCĐ CTrPH giữa Bộ TT&TT – Bộ Tư lệnh BĐBP

QUÁCH VÂN

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .