sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Triển khai hoạt động truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Triển khai hoạt động truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

18/05/2020 Sở TT&TT AG - Đó là nhiệm vụ UBNd tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tại Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng mô hình “Doanh nghiệp vì quyền lợi Người tiêu dùng” năm 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 08/5/2020.

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

Phối hợp cùng các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, trong đó tập trung xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tạp chí, bài viết, phóng sự tuyên truyền... nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia

 

Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải cụ thể, trọng tâm, trọng điểm; hình thức thực hiện đa dạng, phong phú, đồng bộ đến các cấp, các ngành; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

 

Các hoạt động chính tập trung vào xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế; Xây dựng Mô hình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

 

Tin HY

Nguồn KH số 241/KH-UBND ngày 08/5/2020

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .