sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn đạt tiêu chí 8 nâng cao về thông tin và truyền thông năm 2020

Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn đạt tiêu chí 8 nâng cao về thông tin và truyền thông năm 2020

04/11/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 29/10/2020, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đến và làm việc tại UBND xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra và đánh giá, thống nhất xã Vĩnh Trạch đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao về thông tin và truyền thông (tiêu chí 8). Cụ thể:

 

Tỷ lệ tiếp nhận văn bản điện tử qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng của xã đạt 95,7%, tỷ lệ phát hành văn bản đạt 98,6%.


Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt 90,3%.


Tỷ lệ TTHC tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm đạt 51,2%.


Tỷ lệ Xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt 60,4%, Mức độ 4 đạt 60,3%.

 

Kết thúc buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận những tích cực, sự quan tâm của xã trong việc triển khai thực hiện tiêu chí 8, tuy nhiên xã cần phải nổ lực hơn nữa để đạt được những thành tựu cao hơn trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao về thông tin và truyền thông, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính./.

TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .