sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Ngày 12/12 hàng năm là “Ngày Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”

Ngày 12/12 hàng năm là “Ngày Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”

02/03/2021 Sở TT&TT AG - Ngày nay, bước vào thời đại bùng nổ thông tin số, công nghệ thông tin phát triển với tốc độ chóng mặt buộc con người phải kịp thời thay đổi và thích nghi.

Những Công nghệ phát triển đã mở ra những ứng dụng mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Big data hay mạng di động 5G, dự kiến sẽ tái định hình cách con người giao tiếp, lao động và giải trí trong tương lai gần.

 

Ảnh minh họa [ ​ionetech.vn ]

 

Bên cạnh đó, năm 2021 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, toàn dân, toàn diện với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành thông tin và truyền thông cần tiếp tục nâng cao năng suất lao động, tận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia. Từ đó cho thấy, vai trò đi đầu của doanh nghiệp công nghệ số trong thời đại ngày nay.

 

Do đó, để tôn vinh vai trò, vị trí của doanh nghiệp công nghệ số trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; tôn vinh những tổ chức, cá nhân có đóng góp công sức và trí tuệ vào sự nghiệp phát triển doanh nghiệp công nghệ số; nâng cao nhận thức của toàn dân về vai trò của công nghệ số, thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ số trong cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định Ngày 12/12 hằng năm là “Ngày Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”. /.

 

LNT

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .