sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Giảm giá cước kết nối giữa các mạng điện thoại mặt đất

Giảm giá cước kết nối giữa các mạng điện thoại mặt đất

17/03/2020 Sở TT&TT AG - Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020, giá cước kết nối giữa cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc

 và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc sẽ được điều chỉnh giảm so với trước đây.

 

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 05/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, mạng khởi phát cuộc gọi phải trả mạng kết nối cuộc gọi giá cước như sau:

 

 

Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020, và thay thế các Thông tư: Thông tư số 22/2011/TT-BTTTT; Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT và các Quyết định: Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTTT; Quyết định số 53/2008/QĐ-BTTTT./.

 

Nguồn: Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT

Quốc Lực

 

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 05/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, mạng khởi phát cuộc gọi phải trả mạng kết nối cuộc gọi giá cước như sau:

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .