sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo truyền thông Nghị định của Chính phủ về quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo truyền thông Nghị định của Chính phủ về quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

28/05/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 22/5, Bộ TTTT đã ban hành Kế hoạch truyền thông phổ biến, hướng dẫn triển khai truyền thông Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, đối tượng được tuyên truyền là công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, người Việt Nam và doanh nghiệp ở trong, ngoài nước và người nước ngoài.

 

Kế hoạch tập trung tuyên truyền vào vị trí, vai trò, lợi ích của dữ liệu trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và tầm quan trọng của các cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước cần phải xây dựng và duy trì làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; Các hoạt động số hóa dữ liệu, cấu trúc hóa dữ liệu của cơ quan nhà nước để từng bước xây dựng và củng cố tài nguyên dữ liệu quốc gia; Vị trí, vai trò của cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; Trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu; Việc chia sẻ dữ liệu, cơ quan nhà nước không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; Mục đích, vai trò của dữ liệu mở trong việc thúc đẩy xây dựng Chính phủ mở, tăng cường sự minh bạch trong quản lý nhà nước; Quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi khác thác dữ liệu mở, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các nhà nghiên cứu, sinh viên, doanh nghiệp khởi nghiệp và các cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu mở, phản hồi, đóng góp ý kiến về dữ liệu mở cho cơ quan nhà nước; Lợi ích của việc xây dựng, kết nối chia sẻ dữ liệu số.

 

Tuyên truyền thông qua các hình thức như tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo công tác thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lồng ghép với các nhiệm vụ tuyên truyền khác đang triển khai; các cơ quan báo chí truyền thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, hệ thống thông tin cơ sở, tạp chí chuyên ngành về CNTT, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, khuyến khích các cơ quan báo chí mở rộng triển khai tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của các cơ quan, đơn vị.

 

Nghị định 47/2020/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào ngày 09/4/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2020, quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.

 

Tin HY

Nguồn KH số 864/QĐ-BTTTT ngày 22/5/2020

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .