sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018

Xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018

21/01/2019 Xét tuyển đặc cách làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018

SoTTTT AG - Xét tuyển đặc cách làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018

 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức đối vói các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2018, như sau:

 

- Vị trí Văn thư, thủ quỹ, hành chính: 01 người 

- Kỹ sư tin học : 01 người

 

Điều kiện, hồ sơ xem file đính kèm

 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .