sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Hoạt động của đài Truyền thanh trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

Hoạt động của đài Truyền thanh trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

14/01/2019 SoTTTT AG - Năm 2018, hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện và cơ sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ, cung cấp thông tin đến nhân dân, giúp nhân dân nắm bắt và tiếp cận kịp thời, chính xác những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch trọng điểm, sự kiện nổi bật của tỉnh... góp phần nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong nhân dân, sự tích cực hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động, phong trào, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.

Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Trong đó, phải kể đến Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018). Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện truyền thông liên tục nội dung, ý nghĩa tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm, các hoạt động trước trong và sau Lễ kỷ niệm góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng và các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh trong tỉnh ngày càng nâng cao  chất lượng: các chương trình phát thanh trong tuần, các chuyên trang, chuyên mục, tiết mục ngày càng được đầu tư kỹ lưỡng đem lại hiệu quả tuyên truyền khá cao, phản ánh đầy đủ, kịp thời trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; các đài đã quản lý tốt các thiết bị phát sóng và thiết bị phục vụ tác nghiệp cho phóng viên; thường xuyên kiểm tra, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị truyền thanh từ huyện đến xã; đội ngũ cán bộ của Đài thường xuyên được quan tâm trong công tác đào tạo, học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương. 

Trong năm, Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thực hiện được: 46.645 tin, 8.385 bài, 5.279 chuyên mục, tiết mục, 1882 phỏng vấn, 1075 phóng sự; 790 câu chuyện truyền thanh. Đồng thời, Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên và Tri Tôn tiếp tục duy trì thực hiện  phát thanh tiếng Khmer với khoảng 4.193 tin, 518 bài. Công tác phối hợp, cộng tác với Báo An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và cổng Thông tin điện tử cấp huyện: 8.280 tin (gồm cả tin hình), 1.187 bài.

Về tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn: Các Đài Truyền thanh cơ sở hoạt động thường xuyên và duy trì tốt chế độ tiếp âm 3 cấp (Đài TNVN, Đài PT – TH An Giang, Đài huyện), một số Đài cơ sở đã xây dựng chương trình phát thanh của địa phương, mỗi tuần 2 đến 3 chương trình, nhằm phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; cán bộ Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tham gia tốt các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn do Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành tỉnh phối hợp tổ chức; các điểm thông tin cơ sở được thành lập góp phần phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Loại hình thông tin tại điểm thông tin cơ sở chủ yếu là: thông tin truyền thanh; thông tin điện tử (Internet); thông tin trang web xã; thông tin KHCN; tủ sách pháp luật; phòng đọc sách, báo; thông tin khuyến nông, khuyến ngư; thông tin truyền thống … phục vụ nhu cầu thông tin của người dân.

Nhìn chung, hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan tuyên truyền thiết yếu tại địa phương, cung cấp thông tin hữu ích cho nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hoạt động của chính quyền địa phương, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan liên quan, cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật của Đài cấp huyện, cấp xã nên hoạt động truyền thanh đang từng bước nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức.

Bên cạnh những hiệu quả đạt được, hoạt động của Đài Truyền thanh trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Yêu cầu hưởng thụ thông tin của người dân càng ngày nâng lên, nhất là khi các phương tiện cung cấp thông tin ngày càng nhiều và thuận lợi nên để cạnh tranh tạo sự thu hút, hấp dẫn bạn nghe đài đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cả về số lượng và chất lượng. Kinh phí hoạt động chưa ổn định, nguồn vốn phân bổ trong đầu tư nâng cấp không đảm bảo với nhu cầu thực tế từ đó ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của Đài. Việc thay đổi liên tục cán bộ đài cơ sở gây ảnh hưởng đến công tác đào tạo, hướng dẫn bảo trì, vận hành hệ thống thiết bị ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động. Hoạt động các điểm thông tin cơ sở chưa đáp ứng theo yêu cầu, số lượng truy cập, sử dụng điểm thông tin cơ sở còn hạn chế, đa số là các ban, ngành, đoàn thể trong xã, đoàn viên, hội viên các ấp sử dụng để tìm kiếm thông tin phục vụ công tác chuyên môn…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, hệ thống Đài truyền thanh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, công tác tuyên truyền các Đài Truyền thanh cần bám sát định hướng của cấp ủy, chính quyền tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của địa phương, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước; tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, tình hình biển đảo, công tác biên giới, đất liền…

Hai là, tiếp tục triển khai Đề án tổ chức hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030;

Ba là, nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực phát thanh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng tuyên truyền, nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên mục, phóng sự, câu chuyện truyền thanh...theo hướng cung cấp những thông tin thiết thực, cần thiết, phù hợp với từng đối tượng nghe đài;

Bốn là, thực hiện việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị phải trên tinh thần thật sự cần thiết, mang lại hiệu quả cao, ưu tiên những địa bàn có tỉ lệ phủ sóng còn thấp, nhất là vùng đồng bào dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, cộng tác cung cấp thông tin thường xuyên cho Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo An Giang.

 

Nguồn: Báo cáo số 12/BC-STTTT ngày 08/01/2019

Thúy Hằng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .