sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

23/07/2020 Sở TT&TT AG - Trong 10 năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông An Giang tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin, tuyên truyền, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp to lớn vào công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt 10 năm qua; các chủ trương, chính sách pháp luật, các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm được phổ biến đến từng địa phương, góp phần nâng cao dân trí người dân trong tỉnh.

 

Từ 2010 đến nay, Cổng TTĐT tỉnh đã đăng tải trên 54.000 văn bản chỉ đạo điều hành và khoảng 500 văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; trên 1.154 tin, bài, 480 ảnh liên quan đến các hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm. Riêng Cổng TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đã đăng tải trên 300 tin, bài liên quan đến các hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm.

 

Báo An Giang đã xây dựng chuyên mục Pháp luật và chuyên mục “An ninh, trật tự” tích cực cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật, hoạt động thực thi pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan về các hoạt động phòng chống tội phạm, các kỹ năng xử lý tình huống cấu thành tội phạm để nâng cao nhận thức cho người dân.

 

Trên sóng phát thanh và truyền hình ATV1 thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước về các chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, dân chủ.... Bên cạnh đó tuyên truyền hướng dẫn người dân về bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng khi sử dụng dịch vụ internet, viễn thông và mạng xã hội; giới thiệu những kinh nghiệm hay trong việc tham gia công tác phòng, chống mua bán người; xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, góp phần giúp người dân cảnh giác, tránh bị lợi dụng khai thác thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.

 

Hệ thống truyền thanh cấp huyện và xã đã tuyên truyền trên 30.000 tin, 10.000 bài, 790 phóng sự, 570 phỏng vấn, 1.000 câu chuyện truyền thanh, 600 chương trình....liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương.

 

Đóng góp của của từng lĩnh vực trong công tác phòng, chống tội phạm

 

Công tác quản lý nhà nước chặt chẽ về bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet, truyền hình trả tiền được tăng cường nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất người chưa thành niên sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát, mạng viễn thông, internet để phạm tội. Ngoài ra phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý về bưu chính chuyển phát, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện; phòng, chống tội phạm sử dụng tần số phục vụ hoạt động phạm tội. Đã khóa hai chiều trên 265 ngàn thuê bao di động không rõ thông tin người sử dụng; thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước, loại bỏ sim rác, sim ảo theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP; giải đáp thắc mắc của các cá nhân liên quan đến cập nhật thông tin thuê bao di động trả trước theo quy định của Chính phủ.

 

Bên cạnh đó, Phối hợp với Công an tỉnh và các sở ngành liên quan, các cơ quan báo chí kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên không gian mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Quản lý chặt chẽ xuất bản phẩm nhập khẩu qua biên giới, hoạt động xuất bản, in, phát hành. Phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống in lậu. Không để đối tượng sử dụng hoặc lợi dụng hoạt động xuất bản, in, phát hành vào mục đích phạm tội. Hằng năm, Thanh tra Sở đã triển khai thanh tra theo chương trình kế hoạch đối với việc chấp hành pháp luật về chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ được giao tại các bộ phận thuộc Sở.

 

Hệ thống thông tin của tỉnh được đầu tư và trang bị hệ thống tường lửa, có phân vùng đệm an toàn mạng (DMZ), hệ thống chống thư rác (Spam) và trang bị phần mềm phát hiện mã độc gây hại cho máy tính (virus máy tính), hàng năm thực hiện cập nhật bản quyền hệ thống, giúp vá các lổ hổng và nâng cấp hệ thống trong hệ thống phần mềm; Các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) 11 huyện, thị, thành phố đều trang bị các tường lửa (Firewall) cứng hoặc mềm.

 

Đội ứng cứu an toàn an ninh thông tin của tỉnh luôn sẵn sàng tư thế ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Đã tổ chức Hội thảo, diễn tập An toàn an ninh thông tin trong Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng về an toàn, bảo mật thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt công tác định hướng, chỉ đạo nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm và giám sát việc thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền; tổ chức đánh giá công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Nâng cao chất lượng của hệ thống truyền thanh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm nhằm định hướng dư luận xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần vào công tác phòng chống tội phạm của tỉnh./.

 

Nguồn: Báo cáo số 188/BC-STTTT ngày 17/7/2020

TN

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .